نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه از قرار گرفتن نام سه کشتی گیر کرمانشاهی در ترکیب نهایی تیم ملی آزاد بزرگسالان برای حضور در مسابقات بین المللی اوکراین خبر داد. 11/24/1396 - 14:09
اشتراک در کشتی- مسابقات بین المللی اوکراین- هیات کشتی کرمانشاه