نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت/مسعود اسماعیلی مرصاداسپورت : بدون شک یکی از نیازهای اصلی جامعه امروزی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع ورزش های همگانی باشد؛ موضوعی که ارتباط زیادی با سلامتی و نشاط انسان ها دارد. 11/20/1396 - 12:23
اشتراک در ورزش های همگانی - پیاده روی خانوادگی - استان کرمانشاه