نمایش 1 - 1 از 1
مرصاداسپورت : مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه شهرستان صحنه از مشخص شدن نفرات برتر مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی استان که میان دختران بسیجی و غیر بسیجی به میزبانی این ناحیه برگزار شده بود خبر داد. 11/17/1396 - 11:48
اشتراک در کیک بوکسینگ - سپاه ناحیه صحنه - ورزشکاران بسیجی