نمایش 1 - 1 از 1
عضو تیم ملی هاکی: مرصاد اسپورت: بازیکن کرمانشاهی تیم ملی هاکی سالنی ایران گفت: برای کسب مقام و قرار گرفتن روی یکی از سکوهای قهرمانی به مسابقات جام جهانی آلمان می رویم و امیدوارم به این مهم نیز دست یابیم. 11/15/1396 - 20:55
اشتراک در هاکی- جام جهانی- محسن بهلولی